Mesečno čiščenje

Splošno tehnološko napredovanje in pojav novih materialov v
gradbeništvu je zahteval nenehno spremljanje razvoja. Sledenje temu
razvoju, spremljanje novosti na področju kemijske tehnologije in novih
potreb, ki jih narekuje trg, je tehnologija čiščenja in vzdrževanja
stavb sčasoma postala zahtevna, ki terja visok nivo znanja in vedenja.
Vsa resna in uveljavljena čistilna podjetja pri nas se dobro zavedajo
pomembnosti znanja o kemiji, materialih in strojni opremi, ki se
pojavlja pri čistilnih storitvah. Glede na drage materiale so škode
zaradi neznanja ali nezadostnega poznavanja tehnologije čiščenja lahko
zelo visoke.
Za izpolnitev teh pogojev so čistilna podjetja prisiljena nenehno
vlagati v samoizobraževanje in izobraževanje svojih delavcev ter
širitev strojne opreme.
Naša ponudba obsega: 

- Tedensko čiščenje
- Mesečno čiščenje

Po dogovoru z naročnikom.

- Skupni prostori
- Poslovni prostori
- Stanovanja
- Gostinski lokali