Tedensko čiščenje

Splošno tehnološko napredovanje in pojav novih materialov v gradbeništvu je zahteval nenehno spremljanje razvoja. Sledenje temu razvoju, spremljanje novosti na področju kemijske tehnologije in novih potreb, ki jih narekuje trg, je tehnologija čiščenja in vzdrževanja stavb sčasoma postala zahtevna, ki terja visok nivo znanja in vedenja.

Vsa resna in uveljavljena čistilna podjetja pri nas se dobro zavedajo pomembnosti znanja o kemiji, materialih in strojni opremi, ki se pojavlja pri čistilnih storitvah. Glede na drage materiale so škode zaradi neznanja ali nezadostnega poznavanja tehnologije čiščenja lahko zelo visoke.
Za izpolnitev teh pogojev so čistilna podjetja prisiljena nenehno vlagati v samoizobraževanje in izobraževanje svojih delavcev ter širitev strojne opreme.

Naša ponudba obsega: 

- Tedensko čiščenje

čiščenje košev
brisanje polic
odstranjevanje pajčevin
čiščenje gasilnih aparatov
čiščenje straniščnih metlic in zunanjost kotličkov
temeljito čiščenje in razkuževanje sanitarij, WC-jev, umivalnikov, ogledal, keramičnih ploščic
čiščenje vseh oken
brisanje prahu

Ostalo po navodilih naročnika

- Mesečno čiščenje
- Skupni prostori
- Poslovni prostori
- Stanovanja
- Gostinski lokali