Skupni prostori

Splošno tehnološko napredovanje in pojav novih materialov v gradbeništvu je zahteval nenehno spremljanje razvoja. Sledenje temu razvoju, spremljanje novosti na področju kemijske tehnologije in novih potreb, ki jih narekuje trg, je tehnologija čiščenja in vzdrževanja stavb sčasoma postala zahtevna, ki terja visok nivo znanja in vedenja.

Vsa resna in uveljavljena čistilna podjetja pri nas se dobro zavedajo pomembnosti znanja o kemiji, materialih in strojni opremi, ki se pojavlja pri čistilnih storitvah. Glede na drage materiale so škode zaradi neznanja ali nezadostnega poznavanja tehnologije čiščenja lahko zelo visoke.
Za izpolnitev teh pogojev so čistilna podjetja prisiljena nenehno vlagati v samoizobraževanje in izobraževanje svojih delavcev ter širitev strojne opreme.

Naša ponudba obsega: 

- Tedensko čiščenje
- Mesečno čiščenje
- Skupni prostori

čiščenje večstanovanjskih objektov,
pometanje in pomivanje pritličja, vetrolova in zunanjih stopnic pometanje in čiščenje zadnjega vhoda,
čiščenje dvigal,
po praznjenju pometanje ob zabojnikih,
pometanje celotnega stopnišča,
pomivanje celotnega stopnišča,
pometanje pred glavnim vhodom,
čiščenje stekel in površin vhodnih in nihajnih vrat,
čiščenje stekel oglasnih tabel in stekel vrat gasilnika,
pometanje kletnih hodnikov in kolesarnice,
pometanje terase in sušilnic,
pomivanje šip in oken v skupnih prostorih.

- Poslovni prostori
- Stanovanja
- Gostinski lokali