Poslovni prostori

Splošno tehnološko napredovanje in pojav novih materialov v gradbeništvu je zahteval nenehno spremljanje razvoja. Sledenje temu razvoju, spremljanje novosti na področju kemijske tehnologije in novih potreb, ki jih narekuje trg, je tehnologija čiščenja in vzdrževanja stavb sčasoma postala zahtevna, ki terja visok nivo znanja in vedenja.

Vsa resna in uveljavljena čistilna podjetja pri nas se dobro zavedajo pomembnosti znanja o kemiji, materialih in strojni opremi, ki se pojavlja pri čistilnih storitvah. Glede na drage materiale so škode zaradi neznanja ali nezadostnega poznavanja tehnologije čiščenja lahko zelo visoke.
Za izpolnitev teh pogojev so čistilna podjetja prisiljena nenehno vlagati v samoizobraževanje in izobraževanje svojih delavcev ter širitev strojne opreme.

Naša ponudba obsega: 

- Tedensko čiščenje
- Mesečno čiščenje
- Skupni prostori
- Poslovni prostori

Dnevno čiščenje zajema:
praznjenje košev in pepelnikov
brisanje prostih delovnih površin, miz
brisanje okenskih polic
brisanje kljuk in prstnih odtisov na vratih
brisanje prstnih odtisov z omar, pohištva, steklenih vitrin,
brisanje kuhinjskih površin, pomivalnih korit, keramičnih ploščic in armatur v priročnih čajnih kuhinjah
čiščenje in dezinfekcija sanitarij
nameščanje toaletnih brisač, WC papirja, mila; omogoči ga naročnik ali servis (po dogovoru z naročnikom)
čiščenje stenskih ploščic v neposredni bližini umivalnika
poliranje ogledal, pip in umivalnikov
sesanje ter vlažno brisanje tal
pometanje glavnega vhoda

- Stanovanja
- Gostinski lokali