Gostilne

Splošno tehnološko napredovanje in pojav novih materialov v gradbeništvu je zahteval nenehno spremljanje razvoja. Sledenje temu razvoju, spremljanje novosti na področju kemijske tehnologije in novih potreb, ki jih narekuje trg, je tehnologija čiščenja in vzdrževanja stavb sčasoma postala zahtevna, ki terja visok nivo znanja in vedenja.

Vsa resna in uveljavljena čistilna podjetja pri nas se dobro zavedajo pomembnosti znanja o kemiji, materialih in strojni opremi, ki se pojavlja pri čistilnih storitvah. Glede na drage materiale so škode zaradi neznanja ali nezadostnega poznavanja tehnologije čiščenja lahko zelo visoke.
Za izpolnitev teh pogojev so čistilna podjetja prisiljena nenehno vlagati v samoizobraževanje in izobraževanje svojih delavcev ter širitev strojne opreme.

Naša ponudba obsega: 

- Tedensko čiščenje
- Mesečno čiščenje
- Skupni prostori
- Poslovni prostori
- Stanovanja
- Gostinski lokali

Dnevno čiščenje zajema:
pometanje, vlažno brisanje vseh talnih površin gostinskega obrata
čiščenje vhodnih vrat in kljuk ter prstnih odtisov s steklenih površin
čiščenje vseh sanitarij gostinskega obrata
praznjenje košev za smeti v toaletnih prostorih in odnašanje odpadkov v za to predvidene zabojnike
nameščanje mila, toaletnih brisač, WC papirja
poliranje ogledal, čiščenje pip in umivalnikov
čiščenje keramike v neposredni bližini umivalnika
čiščenje WC školjk in pisoarjev
brisanje prahu
pometanje vrta, terase, stopnišča vključno z glavnim vhodom.

Ostalo po navodilih naročnika